Lidová architektura

Lidová architektura Modely poloureben, roubených domů, roubených kostelů a jiných staveb lidové architektury

Zabývám se zhotovování modelů lidové architektury – poloroubených a roubených chaloupek, roubených domů, roubených kostelů, městských staveb, technických staveb a lidového stavitelství. Jedná se o různé typy a provedení těchto staveb v dle možností v detailním provedení ve stylu valašských dřevěnic, roubenek z Polabí, roubených kostelů z Jesenicka, apod. Každý takový model – každá stavba je zhotovena jako originál vč. roubení, krovů, dřevěných šindelů, kabřinců, makovic a dalších prvků lidového stavitelství. Základní materiál je profilované smrkové dřevo ručně opracované dle potřeby té které stavby – modelu. Toto je následně opatřeno mořidlovým nátěrem. Tyto modely zhotovuji dle fotografií, nákresu, projektové dokumentace, plánů apod. v poměru 1 : 30.
Je možno vytvořit jednotlivé modely roubených chalup, také hospodářských budov, zemědělské usedlosti a samozřejmě také větší celky – např. modely dřevěných kostelů, skanzenů, apod
Takový model nově stavěné roubenky může být zajímavým a žádaným bonusem, který dostává zadavatel stavby při vlastní realizaci.
Praktická využitelnost:
 - bonus pro objednavatele stavby roubené chalupy;
 - při prezentacích na stavebních veletrzích, výstavách, apod.;
 - získání modelu vlastní roubenky zvláště, když slouží veřejností – skanzeny, restaurace – hospody v uvedeném architektonickém stylu;
 - doplnění expozicí ve skanzenech a muzeích lidové architektury o vypracovaný model vlastního skanzenu;

 Nabízím touto činností praktické využití v navázání obchodního vztahu při prodeji těchto modelů lidového stavitelství, při navázání dlouhodobějšího vztahu s případným odběratelem, rozšíření modelové řady dle potřeb objednavatele.

 Je možno si objednat katalog již zhotovených modelů staveb lidové architektury.