EKOLAMP

Spolupracuji s kolektivním systémem EKOLAMP s.r.o. Praha – poradce pro Moravu

Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům elektrozařízení možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích zařízení tak, jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Podrobnější informace najdete zde.